دانلود سریال چینی آرامگاهی در شن زار – Tomb of the Sea

MDL 8.4
99/07/20
دانلود سریال چینی آرامگاهی در شن زار – Tomb of the Sea

دانلود سریال چینی آرامگاهی در شن زار – Tomb of the Sea

خلاصه داستان
شخصیت اصلی ما، یک دانش آموز دبیرستانی معمولی است: لی کو دزدیده و به صحرای Badain Jaran آورده شده است. تا به حال هیچ کس زنده از این صحرا زنده بیرون نیامده است. زخمی پشت کمر لی کو وجود دارد ک راز مقبره باستانی را در خود نگاه داشته. کسانی ک او را دزدیده بودند مرده و نفر بعدی ک به انتظار مرگ میرود اوست.همانطور ک در حال تلاش برای زنده ماندن در این مکان است وو شی را ملاقات میکند ک تمامی این اتفاقات از دزدیده شدن او تا تغییر سرنوشت جهان را برنامه ریزی کرده . با تهدید لی کو توسط وو شی ، لی کو نیز به همرا وو شی به مقبره باستانی میرود و در طی این مسیر راز گمشدن مردم،سایه ها، دوربین های شکسته،مومیایی ها و غیره را کشف میکنند.
32+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال چینی آرامگاهی در شن زار – Tomb of the Sea