خانم پاندا زنی مرموز و دارای توانایی جسمی فوق العاده ای است. او یک نگهبان مرد دارد که او را اداره می کند. خانم پاندا و نگهبانش درخواستی را از آقای No Compliance دریافت می کنند. خانم پاندا و نگهبانش تلاش می کنند یک حقیقت پنهان را آشکار کنند ، که پلیس و رسانه با آن برخورد نخواهند کرد.