Ichikawa نقش بخشی از Azusa، تنها فرزند صاحب یک کمپین کمپین کشتی سازی طرفدار است. پس از مرگ پدرش از بیماری، او باید کسب و کار را انجام دهد، که در حال حاضر از دست دادن پول و در آستانه تعطیل کردن است. برای بدست آوردن چیزهای بدتر، داور آنها به طور ناگهانی در روز یکی از نمایشهای خود ناپدید می شود و فقط یک نامه استعفا می گیرد. Azusa ناامید سپس به یک مرد کره ای جوان (لی) می رود. او او را متقاعد می کند فقط برای آن روز به عنوان داور خدمت کند، هرچند او متوجه نمی شود که او واقعا یک ستاره محبوب در کره است.