یک کارمند جوان ایمیلی از بهترین دوست خود ک پنج سال پیش فوت کرده دریافت می‌کند با مضمون این ک او دوست خود را فراموش کرده. از آن زمان حوادث عجیب و غریبی شروع میشود. او سعی میکند تا حقیقت مرگ دوستش را کشف کند در این راه شیئوری ک همکلاسی دوران دبیرستان آهنها بوده او را همراهی می کند