Yahagi بازی Riko، یک دانش آموز فردی از یک کالج زن و غیره، زمانی که آن را به عشق می آید. بعد از چند سال، او با فیلمساز Shuji (Masaru Mizuno BOYS AND MEN)، یک شعله گذشته و اولین عشقش برخورد می کند. با هم، آنها در آشفتگی عاشقانه میان سه مرد و زن دیگر قرار دارند.