پسر خونواده پولدار یا جدا شدن از پدر و مادر نداره والدینش فوت شدن و اون این شغلو به چیزای دیگه ترجیح میده. همین داستان جالبی داره در کل. افراد مخلف و مشکلات مختلف که اون با رفتن ب خونشون با یه دید خارج از ماجرا کمک میکنه به تصمیم گیری ها و حل مشکلاتشون. و این که زوج های غیر اصلی از همه نظر بهتز از زوج اصلی هستن