Go Ae Rin وقتی متوجه دخالت های شوهرش در یک توطئه بزرگ میشه شوهرش کشته میشه حالا Go Ae Rin به کمک همسایه اش Kim Bon تصمیم میگیره پی به این ماجرا ببره و پشت پرده این وقایع را کشف کنند