کانگ می ره دختریه که از بچگی به خاطر چهره اش همیشه مورد تمسخر و اذیت واقع میشده و اون منزوی و خجالتیه بعد از یک عمل جراحی زیبایی حالا چهره زیبایی داره و وارد دانشگاه میشه اما هنوزم خجالتی و منزویه توی دانشگاه با پسری اشنا میشه با دو کیونگ سونگ که اصلا چهره افراد براش مهم نیستن و ...