Suenaga Hijiri’s رویای تبدیل شدن به یک معلم تمام وقت را دارد زمانی که او برای معلم یک مدرسه اختصاص می یابد در اونجا با پسری به اسم Kuroiwa Akira برخورد میکنه که دارای زیبایی خاصی است و ...