داستان در مورد دختری زیبا به نام سومیره ایوایا است که در یک روزنامه معروف کار می کند. روزی جعبه ای به دست او می رسد که در داخل آن مردی زیبا قرار دارد و روی آن نوشته شده که این شخص از این پس به عنوان حیوان خانگی شما می تواند فعالیت کند. سومیره این پسر را قبول می کند…