داستان سریال درباره زنی است که از آینده میرسد و وارد یه دنیای فانتزی میشه. هدف از این کارش تجربه عشق برای اولین باره. اون به محض رسیدن با دو مرد جوان که کاملا از همدیگه متفاوت هستند آشنا میشه. به قدری این دو نفر باهم متضاد هستن که میشه گفت مانند سیاه و سفید باهم تضاد دارند. این داستان یه عاشقانه پیچیده است.