دانلود سریال چینی ماموران شاهزاده Princess Agents 2017

MDL 8.3
99/04/01
دانلود سریال چینی ماموران شاهزاده Princess Agents 2017

دانلود سریال چینی ماموران شاهزاده Princess Agents 2017

خلاصه داستان
در طول حکومت سلسله ی وی غربی تعداد زیادی از افراد غیر نظامی به بردگی گرفته شده اند. سریال نیز حول محور یکی از این برده ها با نام چو شیائو است ، او ماموری است که در حین عملیات کشته میشود و سپس به گذشته بازمیگردد و شکل یک دختر برده (زانیلیا) در دوره ی سلسله ی (شیا) را می گیرد و …
184+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال چینی ماموران شاهزاده Princess Agents 2017