دانلود سریال ژاپنی شاهزاده افسانه ای Prince of Legend 2018

MDL 7.5
99/06/02
دانلود سریال ژاپنی شاهزاده افسانه ای Prince of Legend 2018

دانلود سریال ژاپنی شاهزاده افسانه ای Prince of Legend 2018

خلاصه داستان
سوزاکو کاناده، سرتیم گروه سوزاکو است که یه گروه دوزبانه ی خاصی است که کسایی که توشن ظاری جذاب و وَرزیده هستند. سوزاکو کاناده مشهور به شاهزاده افسانه ای که یه زور پدرش اون رو با شاهزاده بد کیوگوکو تاکاتو معرفی میکنه که شخصتی بد در بین پسران بد منطقه دارد کاناده و تاکاتو دو قطب متضاد هستند که در دو دنیای متفاوت زندگی میکنن و شخصیت هاشون عکس همدیگه است و برای چیز مهمی شروع به رقابت با همدیگر میکنند
9+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال ژاپنی شاهزاده افسانه ای Prince of Legend 2018