دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

MDL 8.5
99/01/22
دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019

خلاصه داستان
این آخرین بخش سه گانه است که با افسانه قهرمانان کنودور آغاز شد و در بازگشت قهرمانان کنودور ادامه یافت. شمشیر آسمانی و قتل اژدها صابر نزدیک به ۱۰۰ سال پس از وقایع بازگشت قهرمانان کنراد در چین تحت سلسله یوان مغولستان صورت گرفت. افسانه گفت که هر کسی که شمشیر آسمانی را به دست آورد و قتل عام صابر را می تواند جهان را تحت کنترل خود درآورد. ژانگ ووجی در سن نوجوانی با طرح هایی برای کشف اسرار این دو سلاح، یتیم شد. ووجی با وجود تمایل خود برای یک زندگی غیر خشونت آمیز، در مبارزات قدرت گرفت و باید برای نجات خود و دیگران که دوست دارد، مبارزه کند.
24+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال چینی Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019