دانلود سریال چینی یک ادیسه شرقی An Oriental Odyssey 2018

MDL 8.0
99/05/29
دانلود سریال چینی یک ادیسه شرقی An Oriental Odyssey 2018

دانلود سریال چینی یک ادیسه شرقی An Oriental Odyssey 2018

خلاصه داستان
یک مورد حادثه قتل عام نوجوان یاهو ییون آگاه بانوی / کارشناسی ارشد را معرفی کرده است که به موعود و فرمانده پلیس ژائو لان جی معروف است. با هم، آنها قتل زن و بسیاری دیگر پس از آن را حل کرد. به طور ناشناخته به آنها، همه موارد به یک اقدام فاجعه آمیز 19 سال قبل برای سرقت یک مصنوع مقدس، که در آن راهبان Tian Qiao توسط امپراتور عفو و راهب Tian Shu در حال اجرا به عنوان یک مرد مورد نظر بود در حال اجرا است. تیم نزدیک تر به انگیزه واقعی تبدیل شد، بیشتر مو لو به گذشته اش یادآوری کرد. دوره حوادث در نهایت منجر به سرقت شخصیت خود و فرار از کشور شد. یوان آن، لین ژی و شاهزاده مینگ هویی سعی داشتند او را دنبال کنند، اما به زودی متوجه شدند که آنها علیه توطئه ای هستند که بزرگتر از یک مورد مصادره به سرقت رفته اند.
19+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال چینی یک ادیسه شرقی An Oriental Odyssey 2018