دانلود سریال کره ای بدرخش یا دیوانه شو – Shine or Go Crazy

MDL 7.8
99/03/03
دانلود سریال کره ای بدرخش یا دیوانه شو – Shine or Go Crazy

دانلود سریال کره ای بدرخش یا دیوانه شو – Shine or Go Crazy

خلاصه داستان
وانگ سو (Jang Hyuk) شاهزاده ی گوریو، به خاطر سرنوشت نفرین شدش از بچگی در تنهایی بزرگ میشه . وقتی بزرگ میشه، میفهمه که استعداد پادشاهی داره. اون یه شخصیت جسورانه و دقیق داره و بویژه در تصمیم گیری های سریع بسیار خوب عمل میکنه. قهرمان دوم داستان (Oh Yeon Se) یه شاهدخته که در کشور بالهایی (Balhae) است که در نجوم، جغرافیا و هنرجنگی مهارت داره. اونو یه فرد دانا توصیف میکنن. ولی به خاطر سرنوشتش، مجبور میشه با مرگ روبرو بشه . این سریال یک عاشقانه زیبا بین یک شاهزاده نفرین شده و یک شاهدخت از یک کشور از دست رفته را شرح می دهد…
9+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال کره ای بدرخش یا دیوانه شو – Shine or Go Crazy