دانلود سریال چینی ۲۰۱۹ Once Upon a Time in Lingjian Mountain

MDL 8.3
99/02/16
دانلود سریال چینی ۲۰۱۹ Once Upon a Time in Lingjian Mountain

دانلود سریال چینی ۲۰۱۹ Once Upon a Time in Lingjian Mountain

خلاصه داستان
در طی سال‌ها رقابت هنرهای رزمی، به عنوان یکی از پنج فرقه بزرگ مورد ستایش قرار گرفته‌است. از آنجا که نه قاره با یک بحران مواجه هستند، یک نابغه با نام وانگ لو به بخش شمشیر روح می‌پیوندد و تحت سرپرستی "وانگ وو" قرار میدهد
7+

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال چینی ۲۰۱۹ Once Upon a Time in Lingjian Mountain