دانلود سریال چینی شاهزاده ی لانگ لینگ Prince of Lan Ling 2013

MDL 8.3
99/09/04
دانلود سریال چینی شاهزاده ی لانگ لینگ Prince of Lan Ling 2013

دانلود سریال چینی شاهزاده ی لانگ لینگ Prince of Lan Ling 2013

خلاصه داستان
شاهزاده ی لان لینگ یکی از چهار مرد خوش هیبت چین باستان است. رئیس جنگجویان بود که هنگام رهبری ارتش نقاب بر چهره اش می زد تا زیبایی خودش را پنهان کند و همیشه هم لشکر دشمن را شکست می داد. نام اصلی این شاهزاده، گائو چانگ گونگ است که به ژنرال شهرت یافته بود. در تاریخ از او به عنوان یک شخص وفادار و سخاوتمند که با سربازان با احترام و ملایمت برخورد می کرد یاد شده است. یک پیشگویی گفته بود که کسی می تونه پیروز بشه که دعای کاهن همراهش باشد. یانگ ژو وو که آخرین کاهن قبیله اش بود، ناخواسته درگیر جنگ شمال چی و شمال ژو می شود. اما او عاقبت غم انگیزی را برای شاه لان لینگ که ژنرال ارتش شمال چی بود، پیش بینی می کند، در حالی که خودش هم عاشق شاهزاده شده بود و به او کمک کرد تا در جنگ در مقابل یوون یونگ، امپراتور شمال ژو پیروز شود. اما این کارهای پیشگو تنها باعث می شد که شاهزاده لان لینگ هرچه بیشتر به سرنوشتی که انتظار او را می کشید نزدیک شود. همینطور که آوازه شاهزاده بین مردم بیشتر و بیشتر می شد، ولیعهد هم بیشتر به او حسادت می کرد. آیا آن پیشگو می تواند از شاهزاده محافظت کند، وقتی خانواده اش هم نمی خواهند او زنده بماند؟
0

برای دانلود تیزر کلیک کنید
دانلود سریال چینی شاهزاده ی لانگ لینگ Prince of Lan Ling 2013